Εγκριτική Απόφαση υπ'αριθμ. 873/2009

greece  uk

Ο σκοπός του σωματείου είναι:

 

1. Η αναγνώριση ότι κάθε ζωικός οργανισµός (της γης, του αέρα, της θάλασσας) είναι πλάσµα το οποίο μοιράζεται τον πλανήτη µ' εµάς τους ανθρώπους και κατ' ακολουθίαν απολαμβάνει την προστασία και την υποστήριξή µας προς όφελος του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας.

2. Η παροχή μέτρων προστασίας προς εξασφάλιση της υγείας και του καλώς έχειν όλων των ζώων και δη ο εμβολιασμός, η στείρωση, η ενδεδειγμένη τροφή κατά περίπτωση, η δημιουργία ασύλου µε πλήρη κτηνιατρικό εξοπλισµό κλπ.
3. Η παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης σε άρρωστα και ταλαιπωρημένα ζώα από ειδικευμένο κτηνίατρο ή βοηθό κτηνιάτρου.
4. Η ανάπτυξη πνεύματος βοήθειας προς τα ζώα των κατοίκων ή των παρεπιδημούντων στη Λέρο, µε τη διανοµή ενημερωτικού επιμορφωτικού οδηγού για τον τρόπο φροντίδας των ζώων ή την αναδοχή τους από οικογένειες της Λέρου ή εκτός αυτής.
5. Η περαιτέρω διαφώτιση του κοινού µε διαλέξεις, οµιλίες, έντυπα, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, αφίσες, προβολές κινηματογραφικών ταινιών, ιδιαίτερα στα σχολειά για την ανάπτυξη της ζωοφιλίας.
6. Η ίδρυση λέσχης ζωόφιλων για τη συγκέντρωση των µελών.
7. Η εποπτεία εφαρμογής των νόµων περί προστασίας των ζώων από τις αρµόδιες αστυνομικές αρχές σε περιπτώσεις αναφοράς βίαιων πράξεων κατά ζώων.
8. Η συνεργασία µε σωματεία, οργανώσεις και λοιπούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς.
9. Η αναζήτηση και είσπραξη των αναγκαίων οικονομικών πόρων προς πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.
10. Κάθε ενέργεια που διαφυλάσσει την οικολογική ισορροπία και την προστασία του περιβάλλοντος εντός του οποίου ζουν και αναπτύσσονται όλοι οι ζώντες οργανισµοί.
11. Κάθε άλλη δραστηριότητα δια της οποίας θα πραγματώνονται οι στόχοι και οι σκοποί του συλλόγου προς όφελος της αρµονικής συμβίωσης των ζώων και των κατοίκων της περιοχής της Λέρου.

 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ALPHA BANK
IBAN: GR45 0140 6430 7480 0200 2000 556
BIC: CRBAGRAA